JPY Futures: Đạt được tạm thời

JPY Futures: Đạt được tạm thời vào năm 2020? Trong năm qua, đã có một sự thay đổi rõ rệt về tỷ giá hối đoái, chủ yếu được xem là kết quả của sự suy thoái kinh tế toàn cầu đang diễn ra. Trong một thế giới mà hầu hết các nền kinh tế đang bị suy thoái kinh tế, có thể thấy sự suy yếu về tài chính của một người do giá trị của đồng JPY giảm mạnh. Sự suy giảm giá trị tiền tệ đã dẫn đến sự suy giảm thu nhập của Nhật Bản.

Sự suy giảm giá trị tiền tệ và hậu quả là JPY giảm mạnh được nhiều nhà kinh tế và chuyên gia tài chính kỳ vọng, những người đã chỉ ra xu hướng kinh tế dài hạn trong trao đổi tiền tệ. Nhưng điều đã xảy ra trong hai tháng qua là mức tăng một năm của JPY Futures đã bị đảo ngược, vì JPY Futures và USD Futures đã lùi về phía sau để gần với mức trước đó. Nói cách khác, Hợp đồng tương lai JPY và Hợp đồng tương lai USD đã tăng từ mức giảm của USD Tương lai.

Điều đáng ngạc nhiên hơn là ngay cả trong trường hợp của Hợp đồng tương lai USD, nó đã tăng được một chút. Có vẻ như những người đã đầu tư vào JPY Futures đã gặp phải một bất ngờ đáng hoan nghênh, và do đó, họ đã kiếm được một khoản lợi nhuận khổng lồ. Tuy nhiên, điều ngạc nhiên này có thể không kéo dài rất lâu. Như xu hướng thị trường FX cho thấy, JPY Futures có thể quay trở lại trong vài ngày tới.

JPY tương lai: Đạt được tạm thời? Chúng ta đều biết rằng vào bất kỳ ngày nào, một số loại tiền tệ yếu và một số loại mạnh. Giá trị của bất kỳ loại tiền tệ nào phụ thuộc vào một số yếu tố.

Trong trường hợp của đồng tiền Nhật Bản, yếu tố này đã tái diễn cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới. Suy thoái kinh tế bắt đầu từ cuối những năm 1990 đã trùng khớp với sự mất giá của đồng yên, điều này cũng được thúc đẩy bởi sự mất giá của đồng đô la Mỹ, cả ở Mỹ và Nhật Bản. Mặc dù tác động lớn của suy thoái kinh tế đã được cảm nhận ở Mỹ, sự suy giảm giá trị tiền tệ của cả Nhật Bản và Mỹ là đáng kể.

Thực tế là sự xuất hiện của đồng đô la Mỹ mạnh hơn làm cho tiền tệ của Mỹ và Nhật Bản tương đối rẻ hơn, đặc biệt là tiền tệ Nhật Bản. Điều này làm cho sự tăng giá của đồng đô la cực kỳ hấp dẫn, đặc biệt là đối với các nhà đầu tư tại Nhật Bản. Các nhà giao dịch tiền tệ Nhật Bản đã kỳ vọng đồng đô la sẽ tăng giá hơn nữa do nhu cầu đối với hàng hóa và dịch vụ của Mỹ ngày càng tăng. Nhưng xu hướng gần đây cho thấy sự suy yếu của đồng yên đã khiến đồng đô la tăng giá.

Tóm lại, JPY Futures và USD Futures có thể quay trở lại trong những ngày tới. Sự quan tâm của bất kỳ nhà đầu tư nào đối với Hợp đồng tương lai JPY, trong khi nó có khả năng trở lại mức trước đó, là không chắc chắn.